Privacy statement
Versie geldig vanaf: 1 november 2018

Persoonsgegevens
woonzilla.nl is een website van T7 Internet Solutions BV. woonzilla.nl gaat zorgvuldig om met de door u opgegeven persoonsgegevens. woonzilla.nl gebruikt de door u opgegeven informatie en andere persoonsgegevens alleen in het kader van de door woonzilla.nl te leveren diensten.

Voor de verwerking en administratie van uw persoonsgegevens houdt woonzilla.nl zich aan alle wet en regelgeving voor de bescherming van uw persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens is conform de Wet bescherming persoonsgegevens.

De door u aan woonzilla.nl toegezonden persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligd bestand dat enkel toegankelijk is voor medewerkers van woonzilla.nl. Uw wachtwoord wordt gecodeerd opgeslagen en is zelfs voor medewerkers van woonzilla.nl niet toegankelijk.

Bezoek aan woonzilla.nl
Door gebruik te maken van woonzilla.nl, geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Deze bezoekersgegevens worden onder andere gebruikt om het aantal bezoekers, bekeken pagina's, gemiddelde bezoekduur en eventuele registraties te meten. Om deze bezoekersgegevens vast te leggen wordt gebruik gemaakt van cookies. Deze cookies bevatten enkel gegevens welke worden gebruik ter identificatie van de bezoeker, maar zijn nimmer tot de persoon terug te voeren. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van Woonzilla.nl wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Met de standaardinstellingen van uw webbrowser worden cookies meestal automatisch geaccepteerd. Indien u de cookies (selectief) wenst te weigeren kunt u dit instellen in uw webbrowser. Het (selectief) weigeren van cookies kan echter wel tot gevolg hebben dat bepaalde gedeeltes van Woonzilla.nl niet (optimaal) meer functioneren. Op de volgende websites vindt u informatie over veelgebruikte webbrowsers en de manier waarop u de cookie-instellingen in de betreffende webbrowser kunt aanpassen:

Internet Explorer (Microsoft)
Firefox (Mozilla)
Safari (Apple)
Google Chrome (Google)
Toezending van informatie
De door u opgegeven persoonsgegevens worden enkel gebruikt om de door woonzilla.nl aangeboden diensten naar behoren te laten werken. woonzilla.nl zal uw persoonsgegeven nimmer aan derden verschaffen, tenzij zij daartoe gedwongen wordt op grond van een wettelijke bepaling. Bezwaar maken Wanneer de door u opgegeven persoonsgegevens niet langer actueel zijn, kunt u woonzilla.nl altijd verzoeken uw gegevens te wijzigen, waarna woonzilla.nl zo spoedig mogelijk de door uw gewenste veranderingen doorvoert. Indien u bezwaar wilt maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door woonzilla.nl kunt u schriftelijk contact opnemen met woonzilla.nl.

Advertenties
Externe leveranciers (inclusief Google) maken gebruik van cookies om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken aan woonzilla.nl. Met de DoubleClick-cookie kunnen Google en zijn partners advertenties weergeven aan u op basis van uw bezoek aan Woonzilla.nl en/of andere sites op internet. U kunt zich afmelden voor het gebruik van de DoubleClick-cookie voor op interesses gebaseerd adverteren door het beheer van advertentievoorkeur te bezoeken.